Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Bilişim Teknolojileri bilgi dağıtımını gerçekleştirmek, teknolojideki yenilikleri takip edebilmek, iyi bir teknoloji okur yazarı olmak, problem çözme becerilerini geliştirmek ve analitik düşünme becerilerine destek olmak için eğitimde çok önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerimizin bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemini fark etmelerini sağlamak ve bilgiyi sadece tüketen değil, üreten ve hayata bu bilgiyi işlevsel olarak aktarabilen bireyler olmalarına destek olmak temel hedeflerimizdendir. 5. sınıfta bilgisayar sistemleri, eğitimde web 2.0 araçları ve blok tabanlı programlama ile tanışan öğrencilerimiz 6. sınıfta bulut bilişim, üç boyutlu ortamda tasarım/programlama, tablolama ve hesaplama uygulamaları ile devam etmektedir. Dersimiz, öğrencilerimizin 7. sınıfta algoritma, akış şeması, metinsel programlama ve robotik kodlama ile analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimine daha çok katkıda bulunmaktadır.


Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi programımızda öğrencilerimizin;

 • Dijital vatandaşlık kavramını fark etmelerini ve iyi bir dijital vatandaş olmak için gerekli olan teknolojik kavramları, sistemleri ve işlemleri iyi anlayan bireyler olmaları,
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili ve amacına uygun kullanmaları,
 • Eğitimde internet tabanlı uygulama ve servislere güvenli bir şekilde erişmeleri, araştırmaları ve kullanmaları,
 • Analitik düşünme, problem çözme ve bilgi-işlemsel düşünme becerileri edinmeleri ve geliştirmeleri,
 • İş birlikçi çalışma becerilerini edinmelerini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin diğer disiplinlerle kullanmaları,
 • Gizlilik, etik ve güvenlik kavramlarının önemini fark etmeleri,
 • Algoritma oluşturma ve işlem basamaklarının sırasındaki önemi fark etmeleri,
 • Algoritmayı hem şematik hem de metinsel olarak ifade edebilmeleri,
 • Problemleri çözmek için ihtiyacı belirlemeyi ve uygun programlama yaklaşımını seçebilmeleri,
 • Programlama konusunda teknik birikim oluşturmalarını ve en az iki programlama dili kullanabilmeleri,
 • Ürün tasarımında günlük hayattan örnek almaları ve karşılaştıkları sorunlara yeni bir yaklaşımla çözüm üretmeleri, çözümlerine yönelik yenilikçi ve özgün projeler geliştirmeleri,
 • Yaşam boyu öğrenme konusunda bilinç kazanmaları amaçlanmaktadır.

Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.