Teknoloji ve Tasarım

7 ve 8. sınıfların programında yer alan Teknoloji ve Tasarım dersinin iki temel amacı vardır: İlki hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen bireyler yetiştirmek; ikincisi ise teknoloji ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen, yönetebilen ve değerlendirebilen teknoloji ve tasarım okur yazarı bireyler yetiştirmektir.

Bu amaçla öğrencilerimizin;

• Eleştirel, inovatif, analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak fikir üretmeyi geliştiren bir anlayışla hayatı tecrübe etmeleri,
• Eskimez yeniyi bulmaları (sürdürülebilirlik), ona özen göstermeleri (koruma) ve yeniden üretebilmenin yollarını bulmaları,
• Estetik duyarlılık ve estetik eğitimin “bir bilgi değil, bir beğeni yargısı olduğu” bilinciyle güzel nesnenin ne olduğuna dair duyumlarını geliştirmeleri,
• Kendilerini sözlü, yazılı ve görsel olarak ifade etme becerileri kazanmaları hedeflenir.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.