Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler dersi; öğrencilerin geçmişteki olayları, kişileri ve bunların günümüzü etkileyen olaylardaki rollerini anlamayı sağlayan bir derstir. Ayrıca bu ders, bireyin gerek kendisine gerekse ailesine, çevresindeki diğer insanlara, yasalara ve devlete karşı görev ve sorumluluklarının neler olduğunu ve özellikle toplumsal çevresine etkili bir biçimde nasıl uyum sağlayacağını öğretir. 4. sınıfta başlayan Sosyal Bilgiler dersi 7. sınıfın sonuna kadar devam eden, tarih, coğrafya, ekonomi, vatandaşlık vb. farklı disiplinlerden oluşan yelpazesi geniş bir derstir. 8. sınıfta T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 20. yy. başında dünyada ve ülkemizde yaşanan durumlardan hareketle Kurtuluş Savaşı, Atatürk İnkılaplarını içeren tarih ağırlıklı bir programı kapsar.


Sosyal Bilgiler programımızla öğrencilerimizin;

• Bilgiyi günlük hayatlarındaki olaylar ve durumlarla ilişkilendirerek kullanmaları ve uygulamaları,
• Olaylar üzerinde araştırma yaparak sorgulayıcı bakış açısı ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri,
• Analiz etme, eleştirel düşünme, harita okuma, tarihsel yorumlama gibi becerilerini geliştirmeleri,
• Olayların neden ve sonuçlarının ezberlenmesi yerine, önceki ve sonraki gelişmeler arasında bağlantı kurmaları,
• Genellemelere ulaşmaları,
• Bir metindeki temel sorun, ana düşünce, görüş ve iddiaları belirlemeleri,
• Bir düşünceyi savunurken kanıtlar göstermeleri amaçlamaktadır.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.