Müzik

Müzik eğitimi, kültürel kimliğin oluşmasında oldukça önemli bir olgudur. Müzik programımızı tasarlarken öğrencilerimizin müzik yoluyla estetik duyarlılıklarının, bireysel ya da toplu seslendirme ve çalma becerilerinin, müzik dağarcıklarının geliştirilmesi, kendi kültürlerini ve diğer kültürleri tanımaları amaçlanır.


Müzik programımızla öğrencilerimizin;  

• Müziğin insan hayatındaki önemini kavramaları,
• Müzik yoluyla bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmaları,
• Birlikte seslendirme becerisi kazanmaları,
• Müziğin yaşantılarında bir yer edinmesi,
• Milli birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine sahip olmaları,
• Yaratıcılık ve yeteneklerini müzik yoluyla geliştirmeleri,
• Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmeleri,
• Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade edebilmeleri,
• Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müzik türlerini tanıyarak farklı kültürlere ait ögeleri zenginlik olarak algılamaları amaçlanmaktadır.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.