Matematik

Matematik bilimi sayı, şekil, uzay, büyüklük ve bunlar arasındaki ilişkilerle ilgilenip bilgiyi işlemeyi, üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözmeyi amaçlar. Değişen dünyamızda, matematiği anlayan ve matematik yapanlar, geleceğini şekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olmaktadır.

Matematik programımızla öğrencilerimizin;

• Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilmeleri,
• Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmeleri, bunlar arasında ilişkiler kurabilmeleri, bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilmeleri,
• Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle ilgili çıkarımlar yapabilmeleri,
• Problem çözme stratejileri geliştirebilmeleri ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilmeleri,
• Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini ve araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma güçlerini geliştirebilmeleri,
• Matematiğin insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini, diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilmeleri,
• Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilmeleri,
• Matematik ve sanat ilişkisini kurabilmeleri, estetik duygular geliştirebilmeleri,
• Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmeleri amaçlanmaktadır.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.