İngilizce

İngilizce bilmek ve kullanmak öğrencilerin ufuklarını geliştirmelerini, olayları farklı bakış açıları ile değerlendirmelerini ve başka bir kültüre dair derinlemesine bilgi edinmelerini sağlar.
Amacımız, 5.sınıftan 8.sınıfa kadar öğrencilerimizin dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini bütünleşik biçimde ve işbirliğine ve kendini gerçekleştirmeye olanak veren bir çevrede gerçek yaşam etkinlikleri ile geliştirmeleri konusunda rehberlik etmektir.

Öğrencilerimizin;

• beceri geliştirmeye yönelik öğrenme stratejilerini kullanarak, çeşitli kurgu ve kurgusal olmayan metinleri okumalarını ve anlamalarını; çeşitli dinleme metinlerini anlamalarını; çeşitli kurgu ve kurgusal olmayan metinleri tasarlamalarını, yazmalarını ve geliştirmelerini; farklı bağlamlara ilişkin çeşitli konularla ilgili bireysel, ikili ve ya grup etkinlikleri yoluyla konuşma becerilerini geliştirmelerini,
• anlamlı ve kaliteli bir öğrenme ortamında, bağımsız öğrenmelerini teşvik ederek, dünyanın gelişen ve değişen şartlarına uyum sağlayabilmeleri için gereken analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerini,
• edebi eserleri analiz ederek ve/ ve ya İngilizce öğrenimini gerçek yaşamın bir parçası olarak deneyimleyerek, insani duygulara daha derinlikli yaklaşmalarını sağlamayı; çok kültürlü bakış açısı geliştirmelerini ve hoşgörü ve empatiye dayanan bir anlayış kazanmalarını,
• birbirleriyle etkileşim içinde oldukları, bilgi toplayıp kaynakları değerlendirdikleri ve becerilerini bütünleşik biçimde geliştirdikleri sorgulama, araştırma ve sınıf münazaraları gibi etkinlere katılmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.