Görsel Sanatlar

Sanat eğitimi, insanı tüm yönleriyle eğitir. Sanatı hayata katabilmek çağdaş bir birey olmanın göstergesidir. Doğru görebilen (estetik), varolanı doğru algılayabilen (adalet ve etik), analitik düşünebilen, sorgulayabilen, geleneksel ve evrensel değerlerle örtüşen yeni biçimler üretebilen, toplumların gelişmesine önemli katkılar sağlayan bireylerin yetişmesi sanat eğitimiyle mümkündür çünkü sanat, bilim ve teknolojinin önemli bir bileşenidir. Bu bilinçle ODTÜ GV Okullarında öğrencilerin meraklarını yansıtma aracı olarak kullanabilecekleri, zengin ve çeşitlendirilmiş bir sanat eğitim programı sunulur.


Görsel Sanatlar dersi öğretim programımızla öğrencilerimizin;

• Görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahip olmaları,
• Görsel sanatlar alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip olmaları,
• Görsel sanatlar ile ilgili tartışmalara etkin olarak katılan ve bu tartışmaları değerlendiren bireyler olmaları,
• Görsel sanatların doğası ve kökenini incelemeleri, değerini sorgulamaları,
• Güncel kültür-sanat nesnelerini/tasarımlarını bilinçli olarak izlemeleri,
• Kendi kültürü ile diğer kültürlere ait kültürel mirasın değerini anlayıp onları korumaları,
• Görsel sanat çalışmalarında bilgi, malzeme, beceri, teknik ile teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde kullanarak düşüncelerini ifade edebilmeleri,
• Görsel sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendirmeleri,
• Sanat alanında etik davranış göstermeleri,
• Sanat alanıyla ilgili meslekleri tanımaları,
• Görsel sanatları öğrenmeye ve uygulamaya istekli bireyler olmaları amaçlanmaktadır.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.