Fen Bilimleri

Fen Bilimleri dersi astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer bilimleri, çevre bilimleri ve fen-mühendislik-girişimcilik hakkında temel bilgi ve beceriler kazandırarak öğrencilerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlamaktadır.


Fen Bilimleri dersi öğretim programımız ile öğrencilerimizin;

• Doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak uyandıran tutum geliştirmeleri; karşılaşılan sorunlara nasıl çözüm üretildiğini (bilimsel araştırma yöntemleri ile fen ve mühendislik uygulanmalarını) keşfetmeleri,
• Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark etmeleri; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmeleri,
• Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk almaları, bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç ve diğer yaşam becerilerini kullanmaları,
• Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirmeleri,
• Evrensel değerleri, milli ve kültürel değerleri, bilimsel etik ilkelerini benimsemeleri,
• Fen bilimlerini matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirerek problemlere yönelik disiplinler arası bakış kazanmaları; buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaşmaları, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak ürün oluşturabilmeleri amaçlanmaktadır.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.