Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programımızın amacı; öğrencilerin ilkokuldan getirdikleri, hayatları boyunca kullanacakları hareket, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte öz yönetim, sosyal ve düşünme becerilerini de geliştirerek bir sonraki öğrenim düzeyine hazırlanmalarıdır.


Beden Eğitimi ve Spor dersi ile Seçmeli Spor ve Fiziksel Etkinlikler dersi öğretim programlarımızla öğrencilerimizin;

  • Çeşitli fiziksel etkinliklere ve sporlara özgü hareket becerilerini geliştirmeleri,
  • Hareket kavramlarını, ilkelerini, stratejilerini ve taktiklerini çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanmaları,
  • Sağlıklı hayatla ilgili fiziksel etkinlik ve spor kavramlarıyla ilkelerini açıklamaları,
  • Sağlıklı olmak, sağlığını geliştirmek için fiziksel etkinliklere ve sporlara düzenli olarak katılmaları,
  • Beden Eğitimi ve Spor dersi ile ilgili kültürel birikim ve değerlerimizi kavramaları,
  • Beden Eğitimi ve Spor dersi yoluyla öz yönetim, iletişim, iş birliği, sosyal sorumluluk ve liderlik becerilerini, adil oyun oynama (fair play) bilincini, doğaya duyarlı ve farklılıklara saygı gösteren tutum ve yaklaşımları geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.