Destination Imagination (DI)

Destination Imagination (DI) ABD’nin 50 eyaletinde ve 40 farklı ülkede temsilcilikleri bulunan, kâr amacı gütmeyen, dünyanın en büyük yaratıcılık, takım çalışması ve çözüm geliştirme organizasyonudur. Organizasyonun en büyük amacı öğrencilerde gerçek yaşamda karşılaşacakları problemleri çözmelerini sağlayacak hayat  boyu kullanabilecekleri becerileri geliştirmektir. Bu doğrultuda her yıl ülke temsilcilikleri tarafından turnuvalar düzenlenmekte ve bu turnuvalarda derece alan takımlar ABD’de gerçekleştirilen “Global Finals”a katılma hakkı kazanmaktadırlar.

Destination Imagination turnuvalarında öğrenciler, en az 2 en fazla 7 kişiden oluşan takımlarıyla “Team Challenge” Takım Görevi ve “Instant Challenge” Anlık Görev adı verilen iki ayrı bölümde görev almaktadır.

  • Takım görevleri öğrencilerin çeşitli yeteneklerini kullanabilecekleri ve uzun süreli hazırlık gerektiren görevlerdir. Bu görevler öğrencilerin sahip olabilecekleri her tür yetenek ve ilgi alanına hitap edecek Teknik, Bilimsel, Güzel Sanatlar, Doğaçlama, Yapısal – Mimari, Sosyal Sorumluluk (Technical, Scientific, Fine Arts, Improvisational, Structural, Project Outreach) olmak üzere 6 kategoriye ayrılmıştır. Öğrenciler kendi ilgi alanları doğrultusunda seçtikleri takım görevine, turnuvaya kadarki süreçte hazırlanır ve turnuvada çözümlerini sunarlar. Bu görevlerin çözümü, uzun süreli hazırlık gerektiren, dekor veya yapı yapma, kostüm tasarlama, senaryo yazma vb. gibi takımca yapılacak çalışmaları kapsayan süreçlerle gerçekleştirilmektedir.
  • Anlık görevler ise takımların daha önce karşılaşmadıkları bir probleme kısa süre içinde çözüm geliştirmelerine dayalı görevlerdir.

Okulumuzda bütün bu çalışmalar DI Kulübü çatısı altında yapılmaktadır. Öğrencilerimiz DI Kulübü’nde, yardımlaşma ve karşılıklı saygı ilkeleri çerçevesinde, hızlı düşünme, karar verme ve aldıkları kararı uygulama gibi çok önemli becerileri güvenli ve eğlenceli bir ortamda geliştirme imkânı bulurlar.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.