Kimya

9. ve 10. sınıf seviyesinde temel düzey kimya derslerinin amacı, öğrencilerin kimya biliminin temel kavramları, ilkeleri, modelleri, teorileri ve yasaları hakkında bilgi sahibi olmaları, kimya dersi kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerini günlük hayat, sağlık, sanayi ve çevre ile ilgili olayları açıklamada kullanan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır. 11. ve 12. sınıf seviyesinde fen alanını tercih eden öğrencilere seçmeli ders olarak sunulan ileri düzey kimya dersi kapsamında ise, atomun yapısı, gazların temel özellikleri, çözeltilerin hazırlanış yöntemi ve önemli özellikleri, termodinamiğin temel kanunları, kimyasal tepkimelerde hız ve denge, asitlik ve bazlık olgusu, madde–elektrik ilişkisi ve organik bileşiklerin yapı ve kullanım alanlarına giren kavram ve ilişkilerin öğretimi amaçlanmaktadır. Tüm seviyelerde uygulanan programlar laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir.

 

Öğrencilerimizden;

  • Temel kimya kavramları, semboller ve kısaltmaları görselleştirerek hatırlamaları,
  • Kimyasal hesaplamaları ezberlemeden, mantığını kavramaları,
  • Sayısal verileri yorumlayarak çözüme odaklanmaları,
  • Deneyler sırasında elde ettikleri verileri kullanarak çıkarım yapmaları, yorumlamaları ve genellemelere ulaşmaları,
  • Kimya biliminin ve bilimsel bilginin gelişim sürecini ve doğasını anlamaları ve bu süreci etkileyen faktörleri irdelemeleri beklenmektedir.

Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.