Kimya

Mol Günü: 23 Ekim tarihi (Avogadro sayısından esinlenilerek belirlenmiştir.) dünyanın bir çok ülkesinde mol günü olarak kutlanmakta ve bu günde çeşitli etkinlikler yapılmaktadır Yapılan bu etkinliklerin amacı, kimya biliminin eğlenceli yanlarını göstermek ve kimya bilimini sevdirmektir. Okulumuzda gösteri deneyleri ve yarışmalar yaparak mol  günü kutlamaları yapılmaktadır.

Buluş Şenliği: NASA Invention Challange yarışmasının Türkiye ayağıdır. Her yıl aralık ayının ilk haftasında İstanbul'da yapılır. Belirlenen bir problemin çözümü için genellikle bir cihaz tasarlanması beklenen yarışmada öğrenciler yaratıcılıklarını ve bilimsel düşünceyi ortaya çıkararak, grup çalışması yapmayı öğrenirler. Bu yarişmaya 2006 yılından bu yana okulumuz katılmaktadır. İki birincilik, üç ikincilik ve iki üçüncülük olmak üzere 9 yıl boyunca okulumuz ödüle layık görülmüştür.

Söyleşiler: Alanında uzman kişilerden müfredatla ilgili konularda daha detaylı bilgiler edinmek için sene içerisinde söyleşiler düzenlenir. Böylece kimya ile ilgili herhangi bir konuda öğrencilerde derinlemesine bilgi sahibi olma ve bilinç oluşturma sağlanır.

TÜBİTAK Ulusal Kimya Olimpiyatları ve Proje Yarışmaları:  TÜBİTAK proje  yarışmalarının temel amaçlarından biri, genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir. Bunun yanısıra öğrencilerin bizzat proje çalışmalarında yer almalarını sağlayarak gelecekte problem çözen, sorunlara çözüm üreten bir eleştirel bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.Kimya Olimpiyat çalışmalarında ise temel amaç öğrencileri kimya alanında çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda gelişmelerini destekleyerek katkı sağlamaktır. Öğrencilerimiz rehber öğretmenleri eşliğinde bu yarışmalara hazırlanmaktadır.

Kimya Oyunları Sergisi:  Öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve kimyayı oyunlaştırarak eğlenceli hale getirmek için yapılan bir etkinliktir. Öğrencilerimizin  kimyasal kavramları öğretebilmek adına hazırladıkları oyunları hem sergilemeleri hem de ziyaretçilerle oynamaları sağlanmaktadır. Sergi sonunda oylama ile en iyi oyun belirlenip, öğrenciler ödüllendirilmektedir.

Geziler: Öğrencilerimizin günlük hayatta kimya biliminin kullanım alanlarını görmeleri ve kalıcı öğrenmeye katkı sağlamak amacıyla çevremizde yer alan üniversite ve kurumlara geziler düzenlenmektedir. Bu gezilerde öğrenciler, farklı cihazları ve bunların kullanımlarını öğrenmekte, kimya ile ilgili farklı uygulama alanlarını görmektedir. Bu gezilerden ODTÜ Kimya bölüm gezisi ve ODTÜ Metalurji ve Malzeme mühendisliği elektron mikroskobu laboratuvarı gezisi geleneksel hale gelmiştir. 

Elma Ağacı Dergisi: Elektronik ortamda yayınlanan dergimiz, öğrencilerin bilimsel  gelişmeleri ve yenilikleri takip etmesi ve bunları diğer arkadaşları ile paylaşmaları için iyi bir zemin yaratmaktadır. Öğrencilerimizin yazı ve çalışmalarının yer aldığı dergide, genellikle bilim ve teknoloji ile ilgili makalelere, araştırma ve inceleme yazılarına, güncel haberlere yer verilmektedir.

 

Diğer Çalışmalar:

İDES (İleri Düzey Eğitim Sınıfları) Programı: Bu program akademik yönden başarılı öğrenciler için uygulanmaktadır. Programın amacı öğrencilerimizin ulusal ve/veya uluslararası yarışmalarda veya sınavlarda başarılı olmasını ve derslerde işlenen konuların derinlemesine ve daha detaylı öğrenilmesini sağlamaktı

Uzaktan Eğitim: Okulumuz web sitesinde  9, 10  ve 11. Sınıfların konularının animasyonlu anlatımları, sorular ve çözümleri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz konu tekrarı yapmak, eksik kalan noktalarını tamamlamak için buradan yararlanabilirler.

Yetiştirme Kursları: 9. ve 10. sınıflar için haftada 2 saat uygulanmaktadır. Kurslarda öğrencilerin başarısını artırmaya yönelik etkinlikler (konu anlatımı, sınıfta çözülen problemlerin tekrarlanması ve ilave sorular çözülmesi gibi) yapılmaktadır. Kurslar öğrenci başvuru sayısı on ve üzeri olduğu takdirde açılır.

Öğle Etüdü: Öğrencilerimizin derslerde anlamadıkları konuları tekrar etmelerini sağlamak, çözemedikleri soruların çözümüne yardımcı olmak üzere tüm seviyeler için öğle teneffüslerinde uygulanmaktadır.

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.