Müzik - Görsel Sanatlar

MÜZİK

Okulumuzda seçmeli ders olarak sunulan müzik dersi öğretim programımız her sınıf düzeyi için dört ana öğrenme alanında (dinleme-söyleme-çalma; müziksel okur yazarlık; müzik kültürü ve müziksel yaratıcılık) uygulanır. Müzik dersi içeriğindeki uygulamalar öğrencilerin müzikal yaşantısı ve yetenekleri göz önüne alınarak, bireysel ve toplu olmak üzere ses-çalgı topluluklarında birlikte müzik yapmalarına olanak sağlar. Öğrencilerimiz aldıkları müzik eğitimi doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası etkinlik ve festivallere katılım sağlarlar.

 

GÖRSEL SANATLAR

Okulumuzda seçmeli ders olarak sunulan Görsel Sanatlar Dersinin temel amacı; öğrencilerimizin duyuşsal, davranışsal, bilişsel becerilerini estetiğin ölçütlerine uygun olarak kazandırmaktır. Görsel sanatlar dersi, öğrencilerin sanat tarihi, sanat sosyolojisi ve sanat felsefesi alanlarında teorik bilgi edinmelerini, akım ve sanatçıların tanınmalarının yanı sıra temel tasarım, desen, kolaj/asemblaj ve çeşitli boya denemeleri ile farklı yüzeylerde teoriyi pratiğe dökmelerini amaçlanmaktadır.

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.