Tarih - Felsefe

TARİH

Tarih derslerinin öğretim programlarında, öğrencilerimiz 9. sınıfta insanlığın doğuşundan Türk- İslam tarihine kadar olan süreci, 10. ve 11. sınıfta Osmanlı Tarihi ile Türk- İslam Kültür ve Uygarlığını, 12. sınıfta ise TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kazanımlarını öğrenirler. Tarih dersi programının amacı öğrencilerimizi; Atatürk ilke ve devrimlerini evrensel boyutta benimsemiş, insanlık tarihi ve kültürel mirasını kavrayan ve koruyan, tarihi bir olay veya olguya farklı bakış açıları ile yaklaşılabileceğinin farkında olan ve bu farklı anlayışlara saygı duyan bireyler olarak yetiştirmektir.

 

Öğrencilerimizden;

  • Olayları, gerçekleştiği günün koşullarını göz önünde bulundurarak, neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirmeleri,
  • Tarihi ve sosyal olaylarla, coğrafi çevre arasında ilişki kurmaları
  • Tarihi olayları, meydana geldikleri dönemlerin koşullarını dikkate alarak değerlendirmenin gerekliliğini kavramaları,
  • Tarihi bir olay veya olguya farklı bakış açıları ile yaklaşılabileceğinin farkında olmaları ve bu farklı anlayışlara saygı duymaları beklenmektedir.

 

FELSEFE

10. ve 11. sınıf felsefe dersi programlarının amacı, öğrencilerin genel felsefi terminoloji hakkında bilgi sahibi olmaları, kendi akıl yürütme becerilerini geliştirebilmeleri , yaşadıkları kültürel kodlar ve küresel meseleler ile ilgili farkındalık kazanmaları, bu sayede de eleştirel ve sorgulayıcı düşünebilme yeteneği kazanmalarını sağlamaktır. Felsefe dersleri sırasında yaratılan tartışma ortamlarıyla öğrencilerin her türlü bilgi, kanı ve dogmayı sorgulayabilmeleri, kendi dünya görüşlerini oluşturmaları ve düşünme üzerine düşünme becerisi altyapısı sağlanır.

 

Öğrencilerimizden;

  • Felsefe dersi temel kavramlarını bilmeleri, bu kavramların anlamlarına ilişkin farklı örnekler düşünmeleri,
  • Sınıfta tartışılan konulara ilişkin örnekler bulmaları ve kendi cümleleri ile ifade etmeleri,
  • Derslerde yapılan akıl yürütmelere dikkat ederek, kendi akıl yürütmelerini oluşturmayı denemeleri,
  • Çalışılan konu ile ilgili filozofun fikrini “neden? niçin?” sorularını düşünerek anlamaya çalışmaları beklenmektedir.

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.