Coğrafya

Etkinlikler:Her yıl öğrencilerimizin geri dönüşüm konusunda farkındalıklarını artırmak adına ellerindeki geri dönüştürülebilir malzemeleri tespit etme ve yeniden kullanıma elverişli hale getirmelerine yönelik eğitimler verilir. Daha sonra bu tür ürünler toplanarak, yeniden kullanımlarına en elverişli yöntemler gösterilir. Öğrencilerimiz edindikleri bilgiler doğrultusunda ürünleri geri dönüştürürler ve  öğrenci ürünleri düzenlenen sergi ile tanırılır.

Sosyal Bilimler Günü kapsamında; öğrencilerimizin ilgi duydukları sosyal ve güncel konulardan yıl içinde hazırlamış oldukları sunumlar çeşitli oturumlar halinde okulumuz öğrencileri ile paylaşılır.  

 

Projeler: Her yıl öğrencilerimizin Doğal Afetlerin özelliklerini öğrenmeleri ve afetlerden korunma bilincini kazanmaları adına Kızılay ile ortak yürütülen proje çerçevesinde öğretmen ve öğrenci eğitimleri yapılarak, öğrencilerin bilinçlenmeleri sağlanır. Öğrenciler aldıkları eğitimler sonucunda İlkokul öğrencilerine “Doğal Afetler” sunumu yaparlar.

Öğrencilerin coğrafi ortamın insan yaşamına olan etkilerini kavramaları, farklı kültürlerin özelliklerini tanımaları, derste öğrendikleri bilgileri hayata geçirebilmeleri amacı ile yürütülen Bölgeler Projesi yürütülmektedir. Proje sonunda öğrencilerin çalıştıkları bölgelerin kültürlerini tanıtıcı ürünler hazırlayan öğrencilerimiz düzenlediğimiz sergide hem ürünlerini hemde bu ürünleri oluşturmalarını sağlayan coğrafi bilgilerini arkadaşlarına sunmaktadırlar.      

 

Yarışmaları: Öğrencilerimizin bilimsel araştırma yapabilmeleri, coğrafi bilgi ve becerilerini kullanabilmeleri için Tübitak tarafından düzenlenen “Liseler arası Tübitak Coğrafya Proje” yarışmasına her yıl öğrencilerin hazırladıkları projeler ile katılmaktayız.

2010-2011 eğitim yılında TÜBİTAK Coğrafya Proje Yarışması Ankara Bölge Sergisine katılma hakkı elde edildi.

2012-2013 eğitim yılında TÜBİTAK Coğrafya Proje Yarışması Ankara Bölge Sergisine katılma hakkı elde edildi.

2014-2015 eğitim yılında TÜBİTAK Coğrafya Proje Yarışması Ankara Bölge Sergisine katılma hakkı elde edildi.

2016-2017 eğitim yılında Coğrafya alanında Ankara bölge ikinciliği elde edildi.

 

Türk Coğrafya Kurumunun düzenlemiş olduğu  “İGEO” yarışmasına  öğrencilerimizin coğrafi bilgi ve becerilerini ölçmek amacı ile katılmaktayız.

 2014-2015 eğitim yılında Coğrafya alanında Ankara bölge birinciliği elde edildi.

2015-2016 eğitim yılında Coğrafya alanında Türkiye üçüncülüğü elde edildi.

 

Okulumuz öğrencilerinin öğrendikleri coğrafi bilgi ve becerileri  uygulayabilmeleri ve genel kültürlerini geliştirmek adına  sınıflar arasında Coğrafya Bilgi Yarışması düzenlenmektedir.

 

Söyleşi ve Geziler: Öğrencilerimizin görerek, yerinde öğrenmelerini sağlamak için MTA Tabiat Tarihi Müzesi, Odtü Jeoloji Bölümü, Mamak Geri Dönüşüm Tesisi, Meteoroloji Müzesi, Afad Deprem Simülasyon Merkezine geziler düzenlenmektedir.

 

Öğrencilerimizin alanında uzman kişilerle biraraya gelmesi için söyleşiler düzenlenmektedir. Bu kapsamda Odtü Jeoloji bölüm başkanı Erdin Bozkurt, Odtü İnşaat Mühendisliği Bölümünden Profösör Ahmet Cevdet Yalçıner ile söyleşiler gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda TEMA Vakfı ile yapılan ortak çalışmalar çerçevesinde Erozyon ile Mücadele konulu seminerler yapılmaktadır.

 

 

 

 

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.