Coğrafya

Coğrafya derslerinde öğrencilerimizin 9. ve 10. sınıflarda doğal ortamdaki olay ve olguların yaşanma nedenini anlamaları, harita ve grafik okuma becerilerini geliştirmeleri, 11. ve 12. sınıflarda ise coğrafi olaylar ile beşeri sistemler arasındaki ilişkiyi kurmaları, bu ilişkide ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirebilmeleri için uygun öğrenim ortamları hazırlanır.

 

Öğrencilerimizden;

  • İnsan-doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi becerileri kazanması, yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerleri anlama ve bu değerlere sahip çıkma bilinci geliştirmeleri,
  • Kitle iletişim araçları ile güncel coğrafi olayları (deprem, sel, küresel iklim değişikliği, göç ) takip etmeleri,
  • Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci kazanmaları, doğal ve beşerî kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirmeleri,
  • Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek bunlardan korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirmeleri beklenmektedir.

Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.