Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde, öğrencilerimizin yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirerek Türkçeyi doğru ve etkili kullanması; çok yönlü, sistematik ve eleştirel düşünme bilincine ulaşması; edebiyatı kültürel ve estetik boyutuyla özümsemesi ve yaşamına bir değer olarak katması hedeflenmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim programında öğrencilerimizin; ulusal ve evrensel değerlerin edinilmesini sağlayacak metin çalışmaları yapılarak, verileri doğru irdeleme, önyargısız ve nesnel değerlendirme yapabilmeleri, dil, düşünce ve kültür arasındaki bağı kavramaları amaçlanmaktadır.

 

Öğrencilerimizden;

  • Derslerdeki metin çözümlemelerini takip ederek bilgiyi metinle ilişkilendirmeleri,
  • Metinleri okuduktan sonra metnin teması, konusu, ana düşünce ve yardımcı düşüncelerini belirlemeleri,
  • Metnin ait olduğu dönemle ilgili araştırma yapıp metni içerik, dil anlatım ve biçim yönünden dönemle ilişkilendirerek incelemeleri,
  • Şair ve yazarların hayatını, edebi kişiliğini, sanat anlayışını ve etkilendikleri akımları araştırmaları,
  • Derslerde işlenen türlerle ilgili yazım kuralları ve noktalama işaretlerine dikkat ederek metin yazma çalışması yapmaları,
  • Yıl içinde sorumlu olduğu kitapları okuyarak, eserle ilgili yazılmış makaleleri araştırmaları beklenmektedir.

Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.