Edebiyat

Dil Bayramı: Ana dili bilincini kavratmak, güzel ve etkili dil kullanımını benimsetmek amacıyla 26 Eylül günü  alanında yetkin bir kişinin konuşmacı olarak katılımı ve öğrenci etkinliği ile kutlanmaktadır.

Tarihin Gölgesinde Sanat Projesi:Tarihin ve sanatın çeşitli alanlarının, edebi metinlere olan etkisini kavramak ve bu metinleri yazıldıkları dönem içerisinde değerlendirmek, yorumlamak amacıyla yapılan disiplinler arası bir çalışmadır..

Ankara Kitap Fuarı Gezisi: Okuma alışkanlığı kazandırmak, okumanın yararı konusunda bilinçli bireyler yetiştirmek için yazarlar ve kitaplarla öğrencileri buluşturmayı hedefleyen gezidir.

 Metinler Arası Yolculuk: Nitelikli okur yetiştimek, yazmaya karşı istek uyandırmak ve yaratıcı yazma çalışmalarında yazınsal metinlerden nasıl yararlanılabileceğini göstermek  amacıyla yapılan kuramsal atölye çalışmasıdır. Atölye çalışmasında günümüz yazarları ve öğrenciler bir araya gelmektedir.

Sınırlara Hapsolmuş Sınırsız Söylenceler: Dünya destanlarının birbiriyle olan ilişkisini, benzerlik ve farklılıklarını tespit ederek Türk destanlarının bu destanlar içindeki yerini belirlenmek amacıyla yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmada öğrenciler pek çok destan örneği okuma ve farklı kültürleri tanıma, anlama olanağı bulurlar.

Umuda Yolculuk Projesi:Öğrencilerin  seçilen roman üzerinden, belirlenen yöntem ve etkinliklerle çalışmasına; çalışmaların, yurt dışındaki öğrencilerle etkileşimli ortamda paylaşılmasına dayanan uluslararası bir projedir. Bu projede amaç, bir toplumda yazılan  metnin, diğer kültürlerde nasıl algılandığını fark ettirebilme, metinlerde ele alınan sorunlara eleştirel gözle bakabilme ve edebiyat üzerinden farklı kültürleri tanımaya dayanmaktadır.  

Edebiyat Günü:Okuma kültürüne sahip, düşünen, üreten, eleştiren ve duyarlı bireyler yetiştirmek edebiyat eğitiminin temel amaçlarındandır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimizi edebiyatın yaşayan ustalarıyla buluşturan  Edebiyat Günü etkinliğinde; canlı bir edebiyat ortamı sunularak yazar söyleşileri yapılmaktadır. İlk kez 2005'te düzenlenen Edebiyat Günü'nde ağırladığımız yazar ve şairler:  Nihal Yeğinobalı, Adnan Binyazar, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Feyza Hepçilingirler, Cemil Kavukçu, Mahmut Makal, Akgün Akova, Haydar Ergülen, Buket Uzuner, Muzaffer İzgü, Semih Gümüş

Tiyatro: Öğrencilerin kültürel ve entelektüel gelişimine katkı sağlamak ve bu yönde onlara bilinç kazandırmak amacıyla için her ay bir  tiyatro oyunu izlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, yıl sonunda bir oyun sahneleyerek düşünceуi eуleme dönüştürmeyi; düşünerek, уorumlαyαrαk okumαуı; topluluk önünde konuşmayı ve hayatı sorgulamayı deneyimlerler.

Şiir Dinletisi: Öğrencilerimize, Türk edebiyatının usta şairlerini tanıtmak, şiirler aracılığıyla duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak sağlamak, toplumsal ve evrensel değerler konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla müzik ve dans eşliğinde  gerçekleştirilen bir etkinliktir.

ISLET 2017 Dil Öğretimi Sempozyumu: Öğrencimiz Sena Sönmez, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Müge Yanardağ rehberliğinde, Roma Tre Üniversitesinde, 20-23 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumunda “Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinde ‘Metinler Arası Anlam Kurma’nın İşlevi” başlıklı bildiriyi sunmuştur. Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden birçok akademisyenin buluştuğu sempozyumda  lise öğrencimizin bildiri sunması, ona bilim dünyasını yakından takip etme, farklı sunumları dinleme olanağı sunmuştur.

Roman Üzerine İnceleme: Öğrencilerimiz, okudukları bir roman üzerinden eserdeki  kavramları, felsefi ve edebi boyutta ele alıp incelerler. Romanın alt metinlerinin açımlandığı, felsefe ve edebiyatın ortak bakış açılarının paylaşıldığı bu çalışmada, öğrenciler entelektüel birikimlerini geliştirme ve kendilerini ifade etme fırsatı bulurlar.

 

Oku-Yorum Edebiyat Topluluğu: Öğrenciler tarafından kurulan Oku-Yorum edebiyat topluluğu, yazarlarla söyleşi düzenleyerek metinleri eleştirel gözle inceleyip yorumlamaktadırlar.

 

 

YARIŞMALAR

TÜBİTAK Lise Ögrencileri Araştırma Projeleri Yarışması: Öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla  yapılan TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına, her yıl öğrenci hazırlanmaktadır.

Özgür Pencere Genç Kalem Öykü Yarışması: Ana diline hakim, duygu ve düşüncelerini doğru şekilde dile getirebilen, eleştirel düşünme becerisine sahip, yaratıcı, okur yazar bireyler yetiştirmek amacıyla her yıl düzenlenen Özgür Pencere Genç Kalem Öykü Yarışmasına öğrencilerimiz katılmaktadır.

Türkçeyi Hissediyorum

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.