İngilizce

 ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ANKARA LİSESİ

İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Lise İngilizce programının amacı, İngilizceyi etkin bir iletişim aracı olarak akıcı bir şekilde kullanabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisine sahip, ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilmiş İngilizce yeterlilik düzeyine ulaşmış bireyler yetiştirmektir. Yapılandırıcı ve yenilikçi yaklaşımların birleşiminden oluşan program, öğrencilere okuma, yazma, konuşma, dinleme becerileri kazandırarak öğrenci merkezli uygulamaları benimser.

 

Yaşam boyu öğrenme ve gelişimi destekleyen, eleştirel düşünmeye teşvik eden, sadece sonuç odaklı değil, öğretim sürecinde de öğrencilerin gelişimlerini göz önünde bulunduran öğrencilerin ilgi alanları, öğrenme şekilleri ve bireysel farklılıklarını önem veren programda, öğrencilerin katılımını sağlayacak ve değerlendirmeyi sürecin ayrılmaz bir parçası olarak destekleyecek stratejilere yer verilir. Bu nedenle öğrenim sürecinde çeşitli yaklaşımlar ve değerlendirme araçları kullanılarak, öğrencinin öğrenme sürecinin neresinde olduğu belirlenip, nereye gitmesi gerektiği ve oraya en iyi nasıl ulaşabileceği planlanarak uygulanır.

 

Bu uygulamaların neticesinde öğrencilerimiz 10. sınıfın sonunda International GCSE sınavı gibi birçok uluslararası tanınmış sınava girebilecek donanıma sahip olurlar. 11. sınıfın sonunda ise dil yeterlilikleri TOEFL, COPE, IELTs gibi yine uluslararası kabul görmüş sınavları başarabilecek düzeyde olurlar. Her yıl mezun olan öğrencilerimizin ise yerleştikleri yüksek öğretim programlarında İngilizce yeterlilik sınavlarındaki başarı oranı %85’e ulaşmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETKİNLİKLER, PROJELER VE KULÜPLER

 

Model Birleşmiş Milletler (MUN - Model United Nations)

Birleşmiş Milletlerin, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi ve diğer çok uluslu organlarının birebir canlandırıldığı ve lise öğrencilerine uluslararası diplomasi ve İngilizce müzakere becerileri kazandırmayı amaçlayan bir gençlik organizasyonudur.

 

Okulumuzda 2000 yılından itibaren faaliyet gösteren MUN kulübünde, öğrenciler hem yurt içi hem yurt dışı konferanslarına katılırlar. Öğrenciler yapılan toplantılara, tartışılan konu ve bu konuyu münazara etmek için temsil edecekleri ülke hakkında ön araştırma yaparak katılırlar ve öğrendikleri münazara teknikleri ve toplantı hitap kurallarını kullanarak gündemdeki konuyu tartışırlar.

 

Katıldığımız ulusal ve uluslararası MUN konferanslarında öğrencilerimiz, farklı ülkelerden gelen öğrencilerle tanışıp arkadaşlık kurarlar ve uluslararası platformda araştırma, yazma, toplum içinde konuşma, sorun çözme, ortak görüş oluşturma, uzlaşma ve işbirliği konularındaki becerilerini artıracak önemli bir deneyim yaşamış olurlar.

 

MUN kulübü ile birlikte yürütülen MUN Apprenticeship kulübü yeni katılan öğrencilerin katılacakları konferanslar için alt yapı oluşturmaları ve deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.

 

Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP - European Youth Parliament)

EYP- OLUF kulübü Avrupa Parlamentosu’nun simülasyonu şeklinde faaliyet gösteren öğrencilerin ulusal ve uluslararası ölçekli kadın hakları, göç, ekonomi gibi konularda tartışma platformu oluşturdukları bir etkinliktir. Bu amaçla öğrenciler, kulüp faaliyetleri dışında Ulusal Seçim Konferansları ve diğer EYP konferanslarına da delege olarak katılırlar. İki yılda bir düzenlenen OLUF etkinliği de bu kulüp öğrencilerimiz tarafından yürütülmektedir. 

 

CanTEEN

Tüm seviyelerden öğrencilerin birlikte çalışarak çıkardıkları CanTEEN dergisinin içeriği ve teması öğrenciler tarafından belirlenir. Amacımız, dergi hazırlığı sürecinde, öğrencilere dili doğru ve etkili kullanmaları, kendi düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri, takım içinde çalışabilmeleri, eleştirel düşünme ve iletişim kurma becerilerini geliştirebilmeleri için ortamlar yaratmaktır.   

 

Münazara (Debate)

  1. sınıf öğrencilerimizin güncel konuları çok boyutlu düşünebilmelerini, kendi görüşlerini kanıtlar yardımıyla savunabilmelerini ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlayabilmek  amacıyla ilk önce sınıf içi, daha sonra sınıflar arası münazaralar yapılmaktadır. Münazaralarda ayrıca, öğrencilerimizi okumaya, araştırma yapmaya yöneltmeyi ve tartışma kültürünü arttırmayı hedeflemekteyiz.

 

Tematik Pano Yarışması (Thematic Board Competition)  

  1. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen bu yarışmanın amacı, öğrencilerimizi takım çalışmasına teşvik etmek ve ilgi alanlarına yönelik  araştırma yapmalarını sağlamaktır.

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.