İngilizce

Lise İngilizce Programımızın temel hedefi öğrencilerimize öğretim dili İngilizce olan yüksek öğrenim programlarında eğitimlerini başarıyla devam ettirebilmeleri için gerekli dil becerilerini kazandırmaktır. Program dört dil becerisini bütünleşik biçimde ele alarak öğrencilerimizin iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefler. Amacımız, öğrencilerimizin 21.yüzyıl becerilerini geliştirmelerini, eleştirel düşünebilen, sorun çözebilen, etkin takım çalışmaları yürütebilen ve farklılıklara saygı duyan, empati gösteren bireyler olmalarıdır. Okulumuzda 10.sınıf öğrencileri için Edexcel International GCSE English Language A programını, 11.sınıf öğrencilerimiz için ise Pearson Assured Accredited Certificate Program ‘Self and Society’ olmak üzere iki uluslararası program uygulanmaktadır. Ayrıca dünyayı daha yaşanabilir hala getirmek için çalışmak isteyen öğrencilerimiz “Edexcel International GCSE Global Citizenship” adlı uluslararası programa katılabilirler. Öğrencilerimize, derinlemesine inceledikleri edebi metinler yoluyla eleştirel düşünme ve analiz etme becerilerini geliştirme, hızlı değişen dünyayı daha iyi anlayabilmeleri için fırsatlar sunulmaktadır. Edebi metin incelemeleri, öğrencilerimize kendilerinin ve başkalarının inanışlarını ve değerlerini keşfetme imkanı verir. Tüm öğrenme etkinlikleri ve ders içeriklerimiz, sorgulamaya dayalı bir yaklaşımı destekler ve öğrencilerin “entellektüel” katılımını hedefler.

 

Öğrencilerimizden;

  • hedef dili etkin ve uygun biçimde kullanarak kendilerini ifade etmelerini,
  • hedef dilde sözcük dağarcıklarını geliştirmelerini,
  • sadece kendi çevrelerindekilerle değil tüm dünya bireyleri ile etkin iletişim kurmalarını,
  • kendi ve başkalarının kültürlerini bilmelerini, anlamalarını ve takdir etmelerini,
  • üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerini,
  • bilgili ve etkin dünya vatandaşlarını olmalarını,
  • öğrenmeyi öğrenmelerini ve yaşamları boyunca bağımsız öğrenenler olmalarını,
  • başkalarıyla işbirliği içinde çalışmalarını,
  • bilgi teknolojilerini etkin biçimde kullanmalarını hedeflemekteyiz.

Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.