Fizik

Ulusal Fizik Olimpiyatlarına Hazırlık Programı:  9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz için uygulanan bir programdır. Haftada 8 saat ders yapılır.
  
9. Sınıflar için Fizx4You :  9. sınıf öğrencilerine yönelik bir yarışmadır. Dört farklı oyun ile denge kavramını pekiştiren,  takım bütünlüğünü ve fizik alt yapısını değerlendiren sınıflar arası eğlenceli bir yarışmadır.

 

  1. Sınıflar için Bilim Yarışması : Fizik, kimya ve biyoloji alanlarında, genel bilgi düzeyini ölçen sınıflar arası bilgi yarışmasıdır.

 

  1. Sınıflar için Fizx Challenge : “Destination Imagination” mantığını yansıtan anlık çözüm yarışmaları ve takım yarışmalarıdır.

 

“Bilim İnsanı” Söyleşi : Bilimin önemini ve Türk bilim insanının ulaşabileceği başarıları öğrencilerimizle paylaşmak üzere belirli aralıklarla yapılan bilgilendirici söyleşilerdir.

 

Physics Bowl Sınavı : American Association of Physics Teachers (AAPT) tarafından her yıl Amerika, Çin, Avrupa ve Okyanusya’dan yaklaşık sekiz bin öğrencinin katılımıyla, lise öğrencilerine yönelik düzenlenen uluslararası fizik sınavıdır.

 

Proje Çalışmaları : Ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına yönelik olarak fizik öğretmenlerimizin danışmanlığında öğrencilerinizle yürütülen proje çalışmalarıdır.

 

“KAYBOLAN KARANLIK: IŞIĞIN KİRLİ YÜZÜ” PROJESİ

İlçelerdeki seçilmiş noktalar ile okul bahçelerinde ışık kirliliği ölçümü yapılarak Türkiye’deki ışık kirliliği haritasının oluşturulmasına bilimsel anlamda katkı sağlamak ve konuya farkındalığı yaratmak amacıyla Türkiye genelinde “KAYBOLAN KARANLIK: IŞIĞIN KİRLİ YÜZÜ” projesi başlatılmıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyeleri ile Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin bilimsel danışmalığını yaptığı “Kaybolan Karanlık: Işığın Kirli Yüzü” isimli projeye, ilk planda 20 İl ve 45 İlçe’de görev yapan 60 gönüllü (formatör) öğretmenle birlikte başlanmıştır.

Proje, bu formatör öğretmenlerin, görev yaptıkları ilçedeki tüm okullardan gelecek istekli öğretmenlerle “Işık Kirliliği” konulu 3 saatlik bilgilendirme toplantısı yapması, bu öğretmenlere toplantı sonunda verilecek olan eğitim malzemeleriyle kendi okullarındaki öğrencilere sunum yaparak onların farkındalıklarını artırmaları üzerine kurgulanmıştır. Ayrıca öğretmen ve öğrencilerin, projeye bilimsel bir çalışma ile de destek verebilmeleri için 1 kereye mahsus olarak formatör öğretmen, okul bahçelerinde “ışık kirliliği ölçümü” yapmaları beklenmektedir. Böylece öğretmenler öğrencileriyle birlikte bilimsel bir çalışmanın da parçası olacakları bir uygulama yapma fırsatına da kavuşmuş olacaklardır.

 

Bu proje ile yurt dışında son derece popüler olan “Işık Kirliliği” konusuyla ilgili daha çok proje geliştirilmesine de vesile olacaktır. Projede uygulanmaya başladığı kimi illerde Erasmus (Denizli ve Antalya), TÜBİTAK (Ankara, Çorum) ve Kalkınma Ajansı (İstanbul Avcılar Kaymakamlığı İSTKA) projeleri de hazırlanmıştır.

Projenin bilimsel danışmanlığını yapan üniversitelerin tamamı tarafından 1 yıl sonra projenin, MEB’e sunularak tüm Türkiye’de uygulanması amaçlanmaktadır.

Ankara İli Çankaya İlçesine bağlı tüm resmi/özel okullarda da okulumuz Fizik Öğretmeni Meral UĞURLU’nun koordinatörlüğünde ve projenin Türkiye koordinatörü Doç. Dr. Bülent ASLAN rehberliğinde proje yürütülmeye başlanmıştır.

9 Eylül 2016 Cuma günü okulumuz Kültür Merkezinde Ankara İli Çankaya İlçesindeki okullardan farkı branşlarda 146 öğretmenin ve okul idarecilerinin katılımı ile bir toplantı düzenlenmiş ve ardından Çankaya İlçesi’ndeki diğer okullarda da bu projeyle ilgili farkındalık eğitimlerine başlanmıştır.

 

Okulumuzda bu projeyi öğrencilerimizle uygularken çeşitli öğrenci grupları oluşturulmuş ve ışık kirliliği konusu kapsamında çalışmalara devam edilmektedir.

Işık Kirliliği kavramının, eğitim öğretim programında daha bütünlüklü işlenebilmesi için, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’na, bir rapor sunulacaktır. Projemizin gelecekte yapılması planlanan 2.aşaması ise, projenin Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Üniversiteler ve Yerel Yönetimlerle yapılacak protokollerle tüm 19 ülkeye yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu sayede hem daha kapsamlı Türkiye Işık Kirliliği Haritası’nın oluşturulması, hem üniversitelerle Milli Eğitim Müdürlükleri ve okulların yakın ilişkiler geliştirip yeni ortaklıklar geliştirmelerinin sağlanması, hem de bu bilimsel çalışma sayesinde ülkemizin AB standartlarını yakalayabilmesi adına, önemli bir adım atılması sağlanacaktır. Projenin çok disiplinli oluşu, başta TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı Projeleri olmak üzere, hem ulusal hem de uluslararası mecrada pek çok proje üretilmesini de sağlayacaktır. Böylelikle özellikle de AB ülkeleri ile ortak dilin konuşulabilmesi adına bir basamak atlanmış olacaktır. Öte yandan okullarımızın, “Uluslararası Eğitim Ağlarına” katılarak, bu ağlarda söz sahibi olunabilmesi de, bu projenin bir başka hedefidir.

 

Diğer Çalışmalar:


  • Uzaktan Eğitim:Okulumuz web sitesinde Uzaktan Eğitim sayfası bulunmaktadır. Uzaktan Eğitim sayfasında derste işlenen konuların anlatımları; ödevlerin yanıtları ve ders kitaplarındaki soruların çözümleri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz konu tekrarı yapmak, eksik yönlerinin tamamlamak için buradan yararlanabilirler.

 

  • Destekleme Kursları: 9. ve 10. sınıflar için haftada 2 saat uygulanmaktadır. Kurslarda öğrencilerin başarısını artırmaya yönelik konu anlatımı, sınıfta çözülen problemlerin tekrarlanması ve ilave sorular çözülmesi gibi etkinlikler yapılmaktadır.

 

  • İDES (İleri Düzey Eğitim Sınıfları) Programı:Bu program akademik yönden başarılı öğrenciler için uygulanmaktadır. Programın amacı öğrencilerimizin ulusal ve/veya uluslararası yarışmalarda/sınavlarda başarılı olmasını ve derslerde işlenen konuların derinlemesine ve daha detaylı öğrenilmesini sağlamaktır.

 

  • Öğle Etüdü:Öğrencilerimizin derslerde anlamadıkları konuları anlatmak, çözemedikleri soruların çözümüne yardımcı olmak üzere tüm seviyeler için öğle teneffüslerinde uygulanmaktadır. 

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.