Koruma Derneği

Derneğin amacı; okulda verimli ve sağlıklı bir eğitim ve öğretim yapılabilmesi için gerekli koşulların yaratılmasına katkıda bulunmaktır.

Görevleri:

  • Okul yönetimi, veliler ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitici oyunlar, okul içi ve okullar arası yarışmalar, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu'nun onayı ile yetiştirme ve geliştirme kursları düzenlemek,  
  • Okulda bedensel ve düşünsel yeteneklerinin geliştirilmesi için spor ve güzel sanatlar çalışmaları, bilgisayar, müzik, dil eğitimi ve satranç vb. etkinlikler için gerekli koşulların yaratılmasına katkıda bulunmak, 
  • Okul yönetiminin isteği ya da olumlu görüşü alınarak okul binası ve eklentilerinin onarımı, inşaatın yapılması, boyanması, gerekli değişikliklerin yapılması, kitaplık, laboratuar, okul bahçesi, spor ve gösteri salonlarının ve benzeri yerlerin, gerekli araç gereçlerle donatılması, var olanlarının onarılması, temizlik, sivil savunma araç ve gereçlerinin sağlanmasına katkıda bulunmak,
  • Okuldaki yönetsel etkinlikler sırasında haberleşme, yazışma, basılı kâğıt, yolculuk vb. giderlerin karşılanmasına katkıda bulunmak,
  • ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetimi ile eşgüdüm sağlayarak öğrenci giysilerini kaliteli ve uygun bedelle temin etmek ve dağıtımını sağlamak,

Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.