İngilizce Eğitimi

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ANKARA İLKOKULU

İNGİLİZCE

İlkokul İngilizce Programı’nın ana amacı öğrencilerimizin ortaokulda çok daha başarılı olmalarını sağlayacak becerileri ve bilgiyi öğrencilere kazandırmaktır. Öğrencilerimize yabancı dil öğrenmeye dair ilgi ve sevgiyi aşılıyoruz. Öğrenciler işitsel ve görsel materyaller sayesinde sürekli İngilizce ile iç içedir. Öğrencilere edindikleri İngilizce altyapısını anlamlı riskler almaktan korkmadıkları ve dili eşsiz ve yaratıcı biçimde yorumladıkları eğlenceli, özenli ve esnek ortamlarda kullanmaları için harekete geçiriyoruz. Öğrenme belirli zaman dilimleri içerisinde müfredata dayalı etkinlikler yapmak yerine iletişim becerilerini derinleştirmek üzerine kuruludur. Ebeveynler öğrenme yolculuğunun bir parçası olmaları için davet edilir ve veli toplantıları ve bireysel görüşmeler yoluyla öğrencinin dil gelişimine dair sürekli bilgilendirilir.

Öğrencilerin Türkçe dersinde işlenen kavram ve bilgi içeriği ile sürekli bağlantılar kurması oldukça önemlidir çünkü öğrenciler bu yolla öğrendiklerini kolaylıkla hatırlayabilir. Bu nedenle sınıf öğretmenleriyle yakın işbirliği içinde çalışarak disiplinlerarası bağlantıları ortaya çıkarıyoruz.  

İngilizce programı öğrenci ve etkinlik merkezli eğitim yaklaşımını ön plana alır ve eğlenerek ve aynı zamanda çok iyi anlayarak çok çeşitli bilgi kaynaklarına erişim için düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Programın temelini okuma, dinleme, yazma ve konuşma öğrenme alanlarında bilgi, beceri ve anlamayı içerir. Tüm öğrenme alanları bilgi, beceri ve anlamayı desteklemek üzere iç içe geçmiş bir biçimde öğrencilere sunulur. 

Öğrencilerimizin;

  • bilgi edinme ve eğlenme amaçlarıyla okuma alışkanlığını geliştirmek,
  • çeşitli stratejileri kullanarak çok farklı metinleri akıcı ve bağımsız biçimde okumalarını sağlamak,
  • farklı kelime ve cümle yapılarını kullanarak uygun ve doğru biçimde iletişim kurmalarını sağlamak,
  • sorulara cevap vermelerini, kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini ve etkin konuşma yapmalarını sağlamak,
  • kendi gelişimlerini değerlendirmelerini ve kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlamak,
  • başarılarından güç alan özgüvenli öğrenenler olmalarını sağlamak hedeflerimizdir.

Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.