MATEMATİK EĞİTİMİ

Matematik eğitimi, çocukların bilişsel gelişimine katkı sağlamak, matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacıyla uygulanır. İlişki kurma, eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, arttırma-eksiltme, geometrik şekilleri (sembolleri) tanıma ve grafik hazırlama çalışmaları matematik etkinliklerimizdendir.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.