FİZİKSEL GELİŞİM VE ÖZ YÖNETİM BECERİLERİ

Fiziksel gelişim çocuğun her türlü bedensel büyüme ve olgunlaşma sürecini içerir. Kısaca,  sağlıklı ve iyi olma halleri ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle, çocuklarımızın fiziksel gelişimlerini çok yönlü destekleyen yapılandırılmış materyallerin yanı sıra doğanın sunduğu zengin kaynaklardan yararlanıyor, oyunlar, sınıf ve açık hava etkinlikleri ile motor becerilerini ve bedensel koordinasyonlarını güçlendiriyoruz.  Öğrencilerimizde sağlıklı olmanın gerekliliği olan fiziksel harekete ilişkin olumlu tutum geliştirirken öz yönetim becerilerini de aynı derece de önemsiyor, kişisel eşyalarının, kullandığı materyallerin ve kişisel hijyenlerinin sorumluluğunu almaları için yönlendiriyoruz.

Sosyal ve Duygusal Gelişim

Kendimizi, ilişkilerimizi ve işimizi etkili biçimde yönetmek için ihtiyaç duyduğumuz becerileri içeren sosyal duygusal gelişim okul öncesi eğitimin en önemli parçasıdır. Duygularımızı tanımak ve yönetmek, diğer insanlarla olumlu ilişkiler kurabilmek, sorumluluğunu alabildiğimiz kararlar verebilmek ve zorlayıcı durumlarla uygun şekilde baş edebilmek sosyal-duygusal öğrenmenin temelinde yer alan becerilerdir. Ana sınıflarımızda öğrencilerimize iş birliği yapma, duyguları tanıma, kendi duygularını keşfetmeleri, akranlarıyla olumlu etkileşim kurmaları, başkalarının duygularını fark etmeleri için ortamlar sunuyoruz. Aynı zamanda, öğrencilerimizin karşılaştıkları yeni durumlarla baş etmeleri, özgürce etkileşime girmeleri ve çatışmaları bağımsız olarak çözebilmeleri için çeşitli stratejiler sunuyoruz . Tüm bunları, çocuklarımızın sağlıklı ilişkiler kurarak olumlu bir benlik duygusu ve özgüven geliştirmeleri adına önemsiyoruz.

 

Ana sınıflarımızda öğrencilerimizin tüm gelişim alanları Türkçe, Sanat, Drama, Müzik, Hareket, Oyun, Fen, Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Alan Gezileri gibi etkinliklerle desteklenir.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.