ANA SINIFLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM

Çocukların, gelişimlerinin en hızlı olduğu 3-6 yaş döneminde eğitim almaları, ilerleyen yıllarda yakalanacak başarı için güçlü bir temel oluşturur.  ODTÜ GV Okulları olarak öğrencilerimize güçlü öğrenme ortamları sağlayarak onların kendilerine güvenen, yetkin bireyler olmalarını hedefliyoruz. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitim programında belirtilen amaçlar ve temel ilkeleri rehber alarak, beceri odaklı ve oyun temelli bir program uyguluyoruz. Öğretim çerçevemizi oluştururken aşağıda belirtilen prensipleri temel alıyoruz.

    • Çocuklar, birey olarak önemsendiği ve çevresi ile etkileşim içinde olduğu bir ortamda öğrenir. 
    • Aile ve toplum çocukların öğrenmesinin tamamlayıcı bir parçasıdır.    
    • Tüm çocuklar öğrenme fırsatlarından eşit olarak faydalanır ve her birinin katkısı değerlidir.     
    • Çocuklar, keşfederek öğrenirler.

Öğrenci merkezli öğretim teknikleri ile zenginleştirilen eğitim programımız, çocukların gelişimsel özelliklerinin, ilgi ve gereksinimlerinin dikkate alındığı sarmal ve eklektik yapıdadır. Günlük yaşamları ve içinde bulundukları çevre ile bağlantı kurmaları sağlayan çeşitli kaynaklar ve destekleyici materyaller ile çocukların bilişsel, dil, fiziksel, duygusal-sosyal ve özyönetim gelişimleri eğitim yılı boyunca aşağıdaki şekillerde ele alınır.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.