ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI

EKO OKUL PROGRAMI NEDİR?

 

Eko-Okullar Programı çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Eko - Okullar uluslararası bir programdır ve Dünya’da bu programa kayıtlı pek çok okul bulunmaktadır. Eko- Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko etikettir.

Okulumuz, Foundation for Enviromental Education  (Dünya Çevre Eğitim Vakfı'nı) temsilen, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinatörlüğünde yürütülen "Eco - Schools" (Eko- Okullar) Programının 1995 yılından beri üyesidir. 1995 yılında ODTÜ GVO Ankara Okulumuz ilk defa yeşil bayrak ödülünü almıştır ve bu yıldan beri Eko Okullar Programını başarıyla uygulamaktadır.

 

*EKO İLKEMİZ

ODTÜ GV Özel İlkokulu Eko-Okul Programı kapsamında bu yıl “İklim Değişikliği” temasını çalışarak, öğrencilerle bu temada etkinlikler yapıp, farkındalık yaratma, çevrelerini ve ailelerini bilinçlendirmeyi hedeflemektedir. 

Bu yıl EKO İLKEMİZ, ‘İklimi Değil Kendimizi Değiştirelim, Vakit Kaybetmeden El Ele Verelim’ olarak belirlenmiştir.

 

*LEAF (Learning About Forests) PROGRAMI

 

Okullarda Orman Programı, dünya çapında okul çağındaki çocuklarda aktif, katılımcı ve bilimsel yollar izlenerek yapılan çevre eğitimiyle orman ve ormana ait değerlerin bilincinin oluşmasını amaçlar. Ormanın sadece ağaçlar topluluğu değil, aynı zamanda içinde binlerce tür canlı ve cansız varlığı barındıran ekolojik bir sistem olduğu, yaşamımızda son derece önemli bir yere sahip olduğu gerçeği çeşitli araçlarla kavratılmaya çalışılır ve bu amaç doğrultusunda öğrencilerin ormanları ormanda öğrenmesi hedeflenir.

Okulumuzda, okullarda Orman Programı için 2. Sınıflarda Orman Timi oluşturulur. Program kapsamında yapılan tüm çalışmalar Orman Timi tarafından okulun diğer öğrencilerine, velilere ve çalışanlara duyurulur. 2 yıldır başarıyla uyguladığımız programımız Orman Bayrağı ile ödüllendirilmiştir.

 

 *SIFIR ATIK

 

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılmasını kapsa- yan atık yönetim felsefesi; kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimin elde edilmesi için atıkların yaşam döngüsünü dikkate alan bir yaklaşım biçimidir. Okulumuzda “Sıfır Atık” yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve farkındalık projeleri geliştirerek sürekli iyileştirmeyi hedeflemekteyiz.

*MİNİK ve YAVRU TEMA PROGRAMLARI

MİNİK ve YAVRU TEMA Eğitim Programları okul öncesi ve İlkokul eğitim çağındaki çocukların doğada daha çok zaman geçirmelerini, gözlem yapmalarını, merak duygusuyla doğayı keşfetmelerini sağlamak ve ekolojik okuryazarlık becerilerini güçlendirmek amacı ile tasarlanmış bir programdır. Toprak, su varlıkları, biyolojik çeşitlilik, ekosistem, hava, doğada gözlem, sürdürülebilir yaşam gibi konularda, okulumuz yıllık eğitim programlarına uyumlu olacak şekilde hazırlanan etkinlikleri Ana 1, 2 ve 3. sınıflarımızla uygulamaktayız.

*TEMA GÖNÜLLÜSÜ OKUL

İlkokulumuz 2019 yılında okul mevcudumuzun tamamına yakın sayıda öğrencilerimizin katılımıyla TEMA gönüllüsü okul olmuştur.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.