BİR SORU YÜZ CEVAP

Düşünmek, hayattır! Zihnin atıl durumdan kurtulmasıdır.

İnsanı diğer canlılardan farklı kılan şey düşünebilmesidir. Ne düşündüğümüz kadar nasıl düşündüğümüz daha mühimdir. Bunun için düşünmeyi görünür kılmak ve sistemli düşünmeyi öğrenmek gereklidir. Ana sınıflarında, 1 Soru 100 Cevap Çocuklarla Felsefe Programı ile öğrencilerimizin sorgulama becerilerinin geliştirmek ve bilişsel kapasitelerini artırmak hedeflenir. Bu program ile öğrencilerimize, düşüncelerini paylaşıp tartışabildikleri ortamlar yaratılır.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.