Denizli > Anasınıfı > veli mektubu

Velimize Mektup...

Sayın Velilerimiz,

Öğrencilerimizin öncelikle okulu sevmeleri, okuldaki etkinliklere zevkle ve isteyerek katılmaları önem taşır. Yapılan çalışmalarla bedensel, zihinsel, duygusal ve dil gelişimlerini destekleyerek olumlu davranışlar kazanmaları hedeflenir. Belirlenen hedefler ile ilköğretim için gerekli becerileri kazanmaları sağlanır.

Serbest zaman etkinlikleri rutinlerimiz içinde yer alır. Bu süreç içinde öğrencilerin paylaşma, işbirliği yapma, grup içi iletişimi artırma, kendini ifade etme ve yaşıtlarıyla iletişim kurma gibi sosyal becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

Öğrencilerimizin gelişimsel takipleri aylık hazırlanan kazanım değerlendirme formları ile yapılır. Kazanım değerlendirme formları, o ay içinde çalışılan amaçları içerir. Yapılan değerlendirme sonucuna göre bir sonraki ayın hedefleri belirlenir. Belirlenen içerik doğrultusunda hazırlanan çalışma sayfaları Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından kontrol edildikten sonra sınıflarımızda uygulanır.

Kavramlar ve tema çalışmaları için kitap kullanılmaz. Öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda Ölçme Değerlendirme Birimi ile işbirliği içinde hazırlanan özgün çalışmalar uygulanır. Dikkat geliştirme çalışmaları okul içinde yapılan farklı etkinliklerle desteklenir. Birinci sınıfa yönelik temel davranış ve becerileri destekleyici etkinlikler sınıf öğretmenlerimizle işbirliği içinde hazırlanır. Öğrencilerimizin el-göz koordinasyonlarını desteklemek ve kalem tutma becerilerini geliştirmek amacıyla; "Çizgi Atölyesi" kitabı kullanılır. İkinci dönem çizgi çalışmaları ve defter uygulaması ile öğrenci becerileri desteklenir.

Yıllık planımızda belirlenen doğrultuda, değerler çalışması yapılır. Öğrencilerimizin farkındalıklarını artırmak için her ay ünlü bir yeri tanıma çalışması uygulanır.

Öğrencilerimizin alıcı ve ifade edici dil gelişimlerini desteklemek için hikaye okuma, dramatizasyon, hikaye oluşturma, cümle tamamlama, bilmeceler oluşturma, şiir ve tekerleme öğrenme, konuya yönelik kaynak kitap ve kişileri paylaşma gibi aktiviteler planlanır.

Sanat etkinliklerimiz ise öğrencilerimizin küçük kas motor gelişimlerini desteklemek, el-göz koordinasyonlarını, yaratıcılıklarını, özgüvenlerini ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmek amacıyla planlanır. Bu etkinlikler; farklı tekniklerle boyama, kolaj, kağıt katlama, resim tamamlama, artık malzemelerle yeni ürünler oluşturma, çeşitli malzemelerle baskı ve şekillendirme çalışmalarını içine alır.

Öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeylerini gözlemlemek, yaşantı zenginliği yaratabilmek, güne ve okula uyumlarını artırabilmek, daha önce öğrenilen kavramları pekiştirmek ya da daha sonra yapılacak bir çalışmaya temel oluşturabilmek ve farklı bakış açıları kazandırabilmek özel gün programlamadaki temel amaçlarımızı oluşturur.

Drama çalışmaları, okul öncesi dönemde çocukların en iyi oyun yolu ile öğrendikleri gerçeğinden hareketle, eğitim programlarımızda yer alır.

Müzik ve ritim çalışmalarımız öğrencilerimizin matematiksel ve işitsel becerilerini geliştirmeye yönelik olarak uygulanır.

Yıl içerisinde programa göre gerçekleştirdiğimiz geziler ile öğrencilerimizin farklı sosyal ortamlarda bulunmaları ve farklı öğrenme süreçlerini yaşamaları amaçlanır. 

Mutlu bir sene geçirmek dileğiyle...

Bilişim Aktörleri